Ingmar Svensson

Företagsutveckling och veteranbilservice

Jag är speciellt intresserad av uppdrag inom implementering och projektledning av SAP affärssystem modulerna PP, PM, CS och funktionaliteten inom PLM. Min specialintresse har de senaste åren varit  Product Livecycle Management (PLM).

Inom detta område kan jag erbjuda projektledning, processutveckning samt utvärdering och införande av IT-stöd (speciellt SAP).

Företagsutveckling

insve.se © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use